Herman Dekkers Advies,
Ir Herman F.A. Dekkers

Literatuurlijst

 • Kramer A. (2005) De identiteit van een plek, een studie naar de rol van identiteit bij integrale gebiedsontwikkelingen, Den Haag: Rijksgebouwendienst
 • Ministerie van VROM (1988) Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening, deel a. Den Haag: Ministerie van VROM
 • Ministerie van VROM (2001) Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, deel a. Den Haag: Ministerie van VROM
 • Ministerie van VROM, LNV, EZ, ne V&W (2004) Nota Ruimte: Ruimte voor Ontwikkeling. Den Haag: Ministerie van VROM
 • Renes H. (2011) Erfgoed in interessante tijden. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam
 • SER - Sociaal Economische Raad (2001) Advies Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, 01/07, Den Haag: SER
 • Lazrak F. & Rouwendal J. (2013) Cultureel erfgoed op waarde geschat, Economische waardering, verevening en erfgoedbeleid (2. Cultureel erfgoed en de waardeontwikkeling van vastgoed). Den Haag: Platform 31
 • Marlet G. & Ponds R. (2011) De waarde van kunst en cultuur in Amsterdam, Utrecht: Atlas voor gemeenten
 • Dr. C. Steffen en Jr D.J.M. van der Voordt (1979) Belevingsonderzoek stedelijk milieu methoden en technieken
 • Tjeerd Deelstra, Paul Panhuysen (1981) Zorg voor de omgeving, over de betekenis van vormgeving
 • Diverse artikelen Financieel Dagblad. Onder andere “Oss reportage” door Eva Rooijers d.d. 13 feb 2016 en “Gemeenteraden raken greep kwijt op dynamiek rond steden” door Jacques Wallage d.d. 13 feb. 2016