Herman Dekkers Advies,
Ir Herman F.A. Dekkers

Introductie Ruimtelijke identiteit

Betreft de "ruimtelijke identiteit" van steden en gebieden, zoals stadscentra.

 

Gemeenten kunnen meer doen met hun eigen onderscheidende vermogen qua ruimtelijke identiteit / de verschijningsvorm van b.v. hun centrumgebied of buitengebied.

 

Als voorbeeld de vraag: Is deze stad een vestingstad? Waaruit blijkt dat?
Waarom zou ik naar deze stad willen gaan als de binnenstad min of meer is vormgegeven gelijk andere steden?

 

Als stadsbouwmeester heb ik gemerkt dat gemeenten worstelen met hun eigen “ruimtelijke kwaliteit”. Het is een te vaag begrip. Om de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente goed te houden heeft men welstandsbeleid opgesteld. Dit beleid gaat over het “beheren” van de eigen bestaande ruimtelijke kwaliteit. Dit beleid is veelal verworden tot regelgeving.

 

Regelgeving valt slecht in deze tijd. Vaak wordt er nagedacht over minder regels of zelfs welstandsvrij. Welstand is geen doel op zich. Men gaat voorbij aan de eigen specifieke ruimtelijke kracht van hun gemeente.
Daarnaast is de gebouwde omgeving slechts een deel van de presentatie van een gemeente.

 

Met het boek “Naar een ruimtelijke identiteit” wil ik de discussie opgang brengen, na te denken over het commerciële en sociale aspect van vormgeving van (binnen) steden ten opzichte van andere. Ook buitengebieden kunnen hun eigen ruimtelijke (aantrekkings-) kracht versterken. Een sterke ruimtelijke identiteit geeft een positieve beleving en daardoor zal er een economisch en sociaal positief effect optreden.

 

Veel gemeenten hebben binnen hun werkgebied meerdere kernen. Het is goed als deze kernen specifiek zijn. Niet allen gelijk behandelen, zoals nu veelal het gebruik. Men zou met dit gegeven meer kunnen bereiken.

 

Uw interesse gewekt? Koop het boek “naar een Ruimtelijke identiteit” of boek een workshop of introductie / lezing. Met deze manier van denken is meer te bereiken.